บริการของเรา

ทางเรายินดีรับชำระผ่านบัตรเครดิต

“การวางแผนควบคุม ป้องกัน กำจัดสัตว์พาหะและแมลงแบบบูรณาการ”

ให้บริการกำจัดแมลงด้วยสารที่มีความเป็นพิษต่ำ หรือไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

ให้บริการด้วยผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากกลิ่นรบกวน

ให้บริการด้วยสารที่ถูกวิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง

ให้บริการด้วยมาตรฐานชั้นหนึ่ง (First Class)

ให้บริการด้วยมืออาชีพ ที่ผ่านการอบรมอย่างเชียวชาญ

ให้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ใช้เทคโนโลยีระดับโลกในการบริหารและจัดการ

ลูกค้าที่ไว้วางใจ