ระบบป้องกันปลวก SOIL TREATMENT

             เป็นการอัดฉีดสารกำจัดปลวกลงดิน ป้องกันปลวกระยะยาวการทำ Soil Treatment เป็นวิธีการป้องกันและกำจัดปลวกใต้ดินที่มีประสิทธิภาพ และได้ผลดีที่สุดโดยการอัดและฉีดพ่นสารกำจัดแมลงที่มีฤทธิ์ตกค้างระยะยาวลงในดินบริเวณพื้นที่ภายในอาคารหรือบ้านพักอาศัยก่อนจะทำการเทพื้นคอนกรีตและบริเวณรอบนอกอาคาร