ระบบติดตั้งท่อป้องกันปลวก รุ่นพรีเมี่ยม  GPremium

          ระบบติดต่อท่อป้องกันปลวก เป็นการติดตั้งท่อตามแนวคาน ภายในอาคารระหว่างก่อสร้าง ออกแบบง่ายต่อการอัดสารกำจัดปลวกในครั้งต่อๆไป โดยไม่ต้องเจาะพื้นบ้านเป็นรู

วิธีการติดตั้งท่อป้องกันปลวก

          1.ทางบริษัทจะทำการคำนวณพื้นที่และรูปแบบการติดตั้งท่อป้องกันปลวกตามเอกสารสำเนาแบบแปลนโครงสร้างชั้นล่างหรือแบบโครงสร้าง(คาน)โดยทีมวิศวกรผู้ชำนาญงาน กรณีที่ไม่มีเอกสารบริษัทเข้าสำรวจพื้นที่หน้างานจริงกับลูกค้า

          2.หลังจากตกลงทำสัญญาว่าจ้าง ทางบริษัทจะดำเนินการติดตั้งท่อป้องกันปลวก(ท่อย่อย) โดยสูงจากระดับท้องคาน 15 เซนติเมตร

          3.บริษัท จะติดตั้งแคลมป์ยึดท่อป้องกันปลวก(ท่อย่อย) มีระยะความห่างประมาณ  1 เมตร

          4.บริษัท จะติดตั้งหัวเจ็ทสเปย์  ซึ่งทำขึ้นจากพลาสติก สามารถป้องกันการอุดตันและการเกิดสนิมระยะห่างประมาณ 70 – 80 เซ็นติเมตร

          5.เมื่อติดตั้งแนวท่อป้องกันปลวกเสร็จทางบริษัท จะดำเนินการทดสอบ ระบบท่อป้องกันปลวก โดยใช้น้ำเปล่า พร้อมดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่อง