ระบบติดตั้งท่อป้องกันปลวก รุ่น G-Plus

          ระบบติดตั้งท่อป้องกันปลวก  เป็นการติดตั้งท่อตามแนวคาน ภายในอาคารระหว่างก่อสร้าง  ออกแบบโดยวิศวกรผู้ชำนาญงานง่ายต่อการอัดสารกำจัดปลวกในครั้งต่อๆไป  โดยไม่ต้องเจาะพื้นบ้านเป็นรู