ระบบฉีดพ่นจัดการปลวก มด แมลงสาบ หนู และยุง เป็นการฉีดพ่นสารกำจัดฯ โดยใช้เครื่องสูบแรงดันสูงบริเวณภายนอกบ้าน ส่วนบริเวณภายในบ้านเป็นการฉีดพ่นสารกำจัดฯ โดยใช้ถังสเปรย์ หรือใช้บริการพ่นหมอกควัน, วางกาว ตามความเหมาะสมของสภาพหน้างาน