เป็นการสร้างเขตป้องกันปลวกรอบๆตัวบ้าน ปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อม เนื่องจากไม่มีสารเคมีตกค้างภายในบ้านและพื้นดิน เป็นระบบ กำจัดปลวก ปลอดภัยที่สุดในปัจจุบัน มีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้เคมีฉีดพ่นทั่วไปซึงเห็นผลชัดเจน ผลิตภัณฑ์ระบบเหยื่อล่อนี้ไม่จัดเป็นสารอันตรายตามเกณฑ์ของ NOHSC (National Occupational Health and Safety Commission) ประเทศออสเตรเลีย และได้รับอนุญาติจากคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุขเลขที่ 469/2551 และใบอนุญาต EPA สหรัฐอเมริกา